top of page

FOTOFABULERINGER

- en kreativ idé

FOTOFABULERINGER et prosjekt som jeg har arbeidet ut i løpet av de siste par årene. Etter mange år som reportasjefotograf på freelancebasis, har jeg nå vendt tilbake til den mer kreative siden av meg – den som i sin tid dannet grunnlaget for bildeserieprogrammet ”Frozen Art” som NRK Fjernsynet kjøpte av meg i 1985. (Den ligger på nettet i NRK-arkivet.)

 

Samtlige bilder på denne nettsiden har utgangspunkt i et fotografert motiv. Men foruten temaet ”Frozen Art” er det ingen av bildene som gjengir virkeligheten, slik motivene så ut da jeg festet dem til kameraets bildebrikke. Å gjengi virkeligheten er heller ikke meningen med bildene mine. Jeg ønsker å skape noe som strekker seg ut over virkeligheten og inn i fantasiens og drømmenes verden. 

 

Ordet ”fotografere” kommer av de to greske ordene photos (lys) og grafein (skrive, tegne, male). Det er nettopp dette jeg opplever å gjøre med disse bildene: Fotografere i ordets rette betydning, nemlig å male med lyset. For å kunne gjøre dette har jeg utnyttet, til dels 

helt ekstremt, de digitale verktøyene som er i bildebehandlingsprogrammene.

 

En kunstmaler bruker penselen, blander fargene på paletten og fester på lerretet det landskapet han ser for sitt indre øye.

 

Jeg bruker datamaskinen til å fabulere for å skape visuelle uttrykk slik jeg ser de fotograferte motivene for meg i mitt indre øye. 

 

Jeg har ikke tilført bildene noe som ikke allerede lå latent i bildefilene. Jeg har kun hentet fram, korrigert, forsterket eller avdempet lys, farger og kontraster i det lyset som kameraet festet til bildebrikken, men som øyet mitt ikke registrerte da jeg tok bildet. Når jeg på denne måten skal prøve å hente fram og gjøre synlig noe som mitt menneskelige øyet i utgangspunktet ikke så, blir jeg av og til skuffet og av og til overrasket over det jeg finner i bildefilene mine.

Med vennlig hilsen

Øystein

bottom of page